Tuumatehtävien kiertojärjestys

Heipähei! =)
10 minuutin tuumaushetken jälkeen siirrymme aina seuraavaan paikkaan.
Seuratkaa kelloa omatoimisesti! ;D

Jokainen ryhmä käy tuumauspohdinnat numerojärjestyksessä QR-koodien 1-6 kautta.
Kirjatkaa löytönne paperille ylös!

Hyviä tuumaushetkiä! =)

(Huom! Lehtilukusaliin siirtyminen tapahtuu uuden siiven käytäviä pitkin.)


Auditorio

I
Auditorion aula / luokkasiiven penkit
I
Lehtilukusali
I
Luokka 1
I

Kirkkosalin aula
I
Mäkeläsali
I
Auditorio…