Toiminta: Nuoret


Profiili - työkaluja kristilliseen nuorisotyöhön
26.–28.4.

Kristillisen nuorisotyön kentällä sattuu ja tapahtuu. Työolosuhteet, ilot ja surut ovat monet. Työpaineiden ja arjen kuvioiden, kuten perhe-elämän, rytmittäminen isoon kokonaisuuteen on välillä haastavaa. Mistä jaksaa puristaa energiaa työn tekemiseen ja viihtymiseen niin työyhteisössä kuin nuorten parissa?

Tarvitsemme hyviä eväitä ja rohkaisevaa ilmapiiriä omaan jaksamiseen. Näistä kysymyksistä käsin on syntynyt Profiili-koulutus kirkon ja kristillisten järjestöjen työntekijöille sekä alan opiskelijoille. Seminaarin pääpaino on Jumalan sanasta lähtevällä rohkaisulla, yhteydellä ja yhteisellä jakamisella. Tarkoitus on tarjota hyvää raamattuopetusta, työkuvioihin ja arkeen suuntaavia työpajoja sekä hoitavaa yhteyttä ja mukavaa ohjelmaa. Ohjelma on tarkoitettu niin varhaisnuorten, nuorten kuin nuorten aikuisten parissa toimiville työntekijöille.