Toiminta: Nuoret aikuiset


Pop-laulun tehokurssi
8.–10.10.

ingressikuva
Yhdessä analysoiden ja kokeillen tutustumme tämän vuosituhannen pop-musiikin laulun ominaispiirteisiin ja laulutekniikoihin: miten esimerkiksi kurkunpään korkeus tai twang vaikuttaa laulajan soundiin, tai miten ääntä voi voimistaa turvallisesti? Miten poplaulaja koristelee ja muuntelee kappaleen melodiaa? Paneudumme myös englanninkielen ääntämykseen, ja tutkimme laulutekstiin syventymisen merkitystä koskettavan ja tunteisiin menevän pop-esityksen rakentajana. Keskitymme myös siihen, miten laulaja ilmentää kappaleen rytmiikkaa instrumentillaan, ja millaisia mahdollisuuksia rytmisen fraseerauksen kehittäminen laulajan ilmaisulle antaakaan!

Kurssi huipentuu mestarikurssiosuuteen, jossa jokaisella halukkaalla on mahdollisuus saada yksilöllistä ohjausta muiden seuratessa opetusta.

Olet lämpimästi tervetullut viikonloppukurssille syventymään popmusiikin laulun saloihin ja kartuttamaan omaa laulajan työkalupakkiasi!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Opettajana kurssilla toimii Heta Nykänen, jonka opetus pohjaa ymmärrykseen lauluinstrumentin fysiologiasta, ja jolle tekniikan opiskelun tarkoituksena on poistaa esteitä ajatuksen ja äänen väliltä - vähentää jännityksiä ja opetella omaa lauluilmaisua tukevia ja laajentavia äänenkäyttötapoja! Hetalle on myös tärkeää luoda tunneille kannustava ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa kokeilla uusia asioita äänellään.

Opetuksessa on koko ajan läsnä myös se, miksi laulamme - Ilmaisemisen ilosta, tarpeesta kommunikoida, jakaaksemme, tunteaksemme. Vahvistaaksemme itsetuntemustamme, rikkoaksemme rajojamme, rentoutuaksemme, tai ihan vain siksi että laulaminen ja musiikin tekeminen vaan tuntuvat niin hyvältä!

Koulutukseltaan Heta on musiikkipedagogi (Metropolia AMK) pääaineenaan pop-jazz laulu, ja opetuskokemusta hänelle on kertynyt vuosien ajan sekä oppilaitoksissa että yksityisenä laulunopettajana Suomessa ja Saksassa.

Ohjelma 8.10.
Ohjelma 9.10.
Ohjelma 10.10.