Huoltajille ja kummeille

Hänen elämänsä tärkein leiri?

Suomi on menestyvän rippikoulutyön mallimaa, josta monien muiden maiden kirkkojen edustajat käyvät hakemassa mallia. Maamme leirikeskukset täyttyvät kesäisin tuhansista nuorista, jotka kokoontuvat pohtimaan ja opiskelemaan kristillistä uskoamme rippikouluun. Leirejä on monenlaisia, aina päivärippikouluista erilaisiin harraste- tai ulkomaanleireihin. Yleisesti ottaen voi siis sanoa, että nuorilla on mistä valita.

Miten Suomen Raamattuopiston rippikoulut sopivat tähän kokonaiskuvaan? Mitä meillä on tarjottavana, mitä muualta ei saisi? Miksi juuri meidän rippikouluihimme kannattaa tulla?

Ensinnäkin on mainittava se, että rippikoulumme ovat Suomen ev.lut. kirkon virallisia rippikouluja, joten siltä osin olemme aivan samalla viivalla seurakuntien riparien kanssa. Kristillisenä järjestönä meillä on kuitenkin mahdollisuus järjestää hieman pidempiä rippikouluja kuin seurakunnissa. Tämä on tärkeää siksi, että leiriläisemme tulevat eri puolilta Suomea ja tapaavat toisensa vasta leirin alkaessa. 11-12 päivän leiri mahdollistaa sen, että leirin alussa on hyvin aikaa tutustua toisiimme ja opetella elämään yhdessä uusien ihmisten kanssa.

Yhteiskestoltaan melkein kahden viikon leiri voi tuntua pitkältä, mutta kerätyn palautteen perusteella vain harvat nuoret kokevat niin. Päinvastoin, parissa viikossa ehtii tutustua paremmin muihin nuoriin, solmia kaveri- ja ystävyyssuhteita, tutustua omaan itseensä ja erityisesti myös kristilliseen uskoomme ja Jumalaan. Tutkimusten mukaan pidemmät leirijaksot ovat parempia ryhmäytymisen ja sitoutumisen kannalta, ja siksi kaikkien leiriemme yhteiskesto on vähintään 11 päivää.

Toinen asia, joka on syytä mainita on pitkä kokemuksemme niin Raamatun opettamisessa, ryhmäturvallisuuden luomisessa kuin rippikoulutyössä. Työntekijöillämme on pitkä kokemus rippikoulutyöstä. Samalla talollamme on erittäin vahva perinne raamatunopetuksessa, joka näkyy luonnollisesti myös rippikouluissamme. Nuorille opettaessa metodit toki muuttuvat, luennointi jää vähemmälle ja aktivoivat opetusmenetelmät, rastiradat, tehtävät ja keskustelut korostuvat, mutta perustana on sama vankka sitoutuminen Raamattuun kuin aikuistenkin puolella.

Kolmas iso asia on leiriemme valtakunnallisuus. Nuoret tulevat kaikkialta Turun ja Kemijärven väliltä, osa jopa ulkomailta. Se mahdollistaa kaksi asiaa. Ensinnäkin nuoret saavat ja joutuvat kohtaamaan toisia nuoria muualta Suomesta. He saavat nähdä ja kokea erilaisia murteita ja paikalliskulttuurin muotoja. Toiseksi, koska nuoret tulevat niin monesta eri paikasta, nuorten ei tarvitse tuoda oman asuinalueensa ”taakkoja” mukanaan. Leirillä, jonka osallistujista suurin osa ei ole samalla luokalla, ei tarvitse esittää tai ylläpitää mitään roolia. Moni nuori onkin leirin jälkeen todennut, että vihdoinkin sain olla vapaasti oma itseni.

Hyviä leirejä on kaikkialla Suomessa, eikä rippikouluja ole tarpeen vertailla keskenään. Mutta mainostan rippikoulujamme hyvillä mielin, koska rippikoulutyö on meille erittäin tärkeää ja olemme huomanneet, että leiriemme pituus, hyväksyvä ilmapiiri ja monipuolinen ohjelma sopivat monelle nuorelle erittäin hyvin. Tervetuloa tutustumaan, osallistumaan ja kokemaan ainutlaatuinen ripari Vuokatissa, Kauniaisissa tai Kreikassa!

Suomen Raamattuopiston rippikoulutyön puolesta,
– Timo Liiri, nuorisopastori

 

Onko oma nuoresi, kummi- tai lapsenlapsesi menossa rippikouluun ensi vuonna?

Tarjoa hänelle lahjaksi unohtumaton rippikoulu Vuokatinrannassa. Leirille mahtuu  25 osallistujaa ja tarkat päivämäärät ja hinnat löydät rippikoulujen omilta sivuilta.

Tahdomme erityisesti kannustaa ja tukea kummeja ja isovanhempia heidän vaativassa tehtävässään nuorten kristillisen kasvatuksen tukemisessa. Siksi haluamme muistuttaa myös erinomaisesta mahdollisuudesta tukea nuorta hänen rippikoulutiellään lahjoittamalla hänelle rippikoulun Suomen Raamattuopiston leirillä. Kysykää nuoreltanne, olisiko hänellä kiinnostusta lähteä rippikouluun Vuokattiin, Kauniaisiin tai Kreikkaan, ja jos hän niin tahtoo, tarjotkaa hänelle siihen mahdollisuus. Itse toteutus on ilmoittautumisvaiheessa helppoa. Nuori täyttää lomakkeeseen (yhdessä huoltajiensa kanssa) omat tietonsa, mutta lisää eri osoite- ja henkilötiedot laskun maksajan kohdalle.

 

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

Ovatko Raamattuopiston rippikoulut Suomen ev.lut. kirkon virallisia rippikouluja?
Kyllä. Suomen Raamattuopiston rippikouluista vastaavat kirkon papit ja lehtorit ja ne järjestetään tuomiokapitulien luvalla.

Miten leiri poikkeaa paikallisseurakuntien leireistä?
Selvin ero on leirin kesto. Pidempi leirijakso vaikuttaa tutkitusti suoraan leirien ryhmäytymiseen ja siksi kaikki leirimme ovat yhteiskestoltaan 11-12 päivää. Toinen selkeä poikkeus on eri puolilta Suomea tulevat leiriläiset. Leirillä tutustuu hienosti uusiin ihmisiin ja kukin leiriläinen saa rauhassa olla oma itsensä, koska suurin osa leiriläisistä on entuudesta tuntemattomia.

Pitääkö nuoreni tehdä kotiseurakuntaan tutustumisjakso, vaikka hän ei mene sinne leirille?
Kyllä. Rippikoulu on virallisesti vähintään puolen vuoden kokonaisuus ja yksi osa sitä on kotiseurakuntaan tutustuminen. Jokainen seurakunta toteuttaa tämän kotiseurakuntajakson eri tavalla ja joissain suuremmissa seurakunnissa on jopa omat ryhmät niille, jotka menevät jonnekin muualle rippikouluun. Mutta kaikki tapahtuu seurakunnan ohjeiden ja määräysten mukaisesti. SRO:n nuorisotyö kaipaa oikeastaan ainoastaan seurakunnan antaman todistuksen siitä, että ennakkojakso on suoritettu.

Saako leiriltä olla pois?
Ei. Meillä ei ole ennakkojaksoja, vaan kaikki opetus annetaan leirijaksojen yhteydessä. Opetusmetodimme ovat myös monipuoliset ja joidenkin päivien opetukset saattavat perustua miltei kokonaan aktivoivaan opetukseen, ryhmätöihin tai rastiratoihin. Niiden myöhempi korvaaminen on käytännössä mahdotonta. Ainoastaan poikkeustilanteessa lyhyestä poissaolosta voidaan neuvotella leirin ohjaajien kanssa, mutta esim. harrastukset, kilpaurheilu tai perhejuhlat eivät ole syitä olla pois leiriltä.

Milloin konfirmaatio on?
Vuokatinrannassa konfirmaatio pidetään leirjakson päätteeksi,

Miksi leirinne ovat noin paljon kotiseurakuntamme leiriä kalliimpia?
Hintaero seurakunnan leireihin johtuu monista syistä. Ensinnäkin leirimme ovat keskivertorippikouluja pidempiä, ja se tuo luonnollisesti mukanaan lisäkustannuksia. Toiseksi SRO:n varainhankinta perustuu yksinomaan vapaaehtoiseen kannatukseen. Me emme kerää kirkollisveroja, emmekä siten saa suoraa taloudellista tukea rippikouluillemme muualta. Tästä syystä leirin hinnan on katettava suurempi osa leirin kustannuksista.

Voiko leirimaksusta saada alennusta?
Kuten edellä kuvasimme, meillä ei ole samanlaisia taloudellisia resursseja antaa leirimaksuista täyttä alennusta kuten esimerkiksi paikallisseurakunnilla, mutta leirimaksuihimme voi tarvittaessa anoa stipendiä. Jos haluatte anoa stipendiä, voitte olla yhteydessä nuorisotyön johtajaan, Tiina Karlssoniin. Jos tahdotte jakaa leirimaksun useampaan, kuin kahteen laskuun, voitte olla yhteydessä leirinne vastuuvetäjään.

Miten leireille ilmoittaudutaan?
Leireille ilmoittaudutaan netissä, näillä rippikoulusivuillamme. Seuraavan vuoden rippikoulujen ilmoittautuminen avataan aina edellisen vuoden vappuna ja se päättyy marraskuun lopussa tai aiemmin, jos kaikki leirit täyttyvät nopeammin.

Mikä on leirin ryhmäkoko?
Leirien maksimiryhmäkoko on 25 henkilöä.

Millainen leirin ilmapiiri on?
Leirien ilmapiirit vaihtelevat luonnollisesti vuosittain, mutta joitain yhteisiä piirteitä niillä kuitenkin on. Monet kuvaavat leirin vapautta mahtavana asiana. Leirillä ei ole samojen, koulusta tuttujen kaverien kanssa, joten saa olla aidosti oma itsensä ilman, että pitäisi ajatella yhteisön painetta. Teemme myös hartiavoimin työtä sen eteen, että leirit ryhmäytyisivät mahdollisimman nopeasti ja hyvin, joka luo ryhmähenkeä ja turvallisuuden tunnetta.