Verkkoisko 2. vuosi -6- maaliskuu

Kuuntelun jalo taito

Jos kysyisit kesän leirin leiriläisiltä tai omilta kavereiltasi, mitkä jutut ovat leirien parasta antia, saisit todennäköisesti ensin huokauksen vaikeasta kysymyksestä ja sitten pienen mietintätauon jälkeen jonkinlaisen listan tärkeäksi koetuista asioista. Todennäköisesti yksi usein toistuva on kaverit, toinen usein esiin tuleva olisi varmasti iltaohjelmat tai laulut. Nuorempien leireillä esiin nousisi todennäköisesti uiminen ja ulkoleikit, kun taas vanhempien nuorten kohdalla listassa saattaisi olla myös sellaiset asiat, kuin opetukset ja keskustelut.

Leirit ovatkin monille vanhemmille nuorille paikkoja, joissa pääsee pohtimaan itselleen tärkeitä asioita ja jossa niistä voi myös puhua turvallisessa ympäristössä. Mitä turvallisempi leiriympäristö ja -ilmapiiri, sitä henkilökohtaisemmista tai aremmista asioista nuoret uskaltavat kertoa, sekä ohjaajille, isosille, että leiritovereille. Olet ehkä itsekin kokenut sen, miten leirillä tuttujen kaverien tai turvalliseksi koettujen työntekijöiden kanssa voi puhua asioista, joista ei välttämättä tahtoisi keskustella esim. omien vanhempiensa kanssa.

Isosen ja ohjaajan kannalta onkin hyvä tietoisesti valmistautua ja harjoitella kuuntelemisen taitoa, mikä voi ehkä alkuun tuntua oudoltakin. Onko kuunteleminen todella jotain, mitä pitäisi tietoisesti harjoitella? Kyllähän meillä on korvat?

Mutta jos asiaa pohtii hetken, voi mieleen tulla tilanteita, joissa olisi pitänyt kuunnella, muttei osannutkaan keskittyä ja kuultu ”meni ohi”. Kuuntelu on siis keskittymistä siihen, mitä sinulle sanotaan, läsnä olemista, oman ajan antamista toiselle, jotta hän voi kokea, että hänellä on oikeasti merkitystä. Siihen liittyy kiinteästi myös yksi kuuntelun yleisistä sudenkuopista: kuuntelu saa useimmiten olla juuri sitä, kuuntelua. Osalla meistä ihmisistä on nimittäin luonnollinen taipumus ”korjata” asioita. Eli jos joku kertoo ongelmistaan, mieli voi lähteä heti keksimään ratkaisuja tai neuvoja. Toki on tilanteita, joissa tälle on paikkansa ja tilanteita, joissa toinen oikein odottaa ja pyytää neuvoja tai mielipiteitä. Mutta yhtä lailla on hetkiä, joissa tärkeintä ei ole se, että osaat antaa neuvon, vaan ihan vaan se, että olet läsnä ja kuuntelet.

Kuunteluun kannattaa siis leirilläkin keskittyä, mutta samalla pitää varmistaa, etteivät omat rajat ylity. Leiriläisissä – tai joskus omissa kavereissasi tai ystävissäsi – voi olla niitä, joiden purkamisen tarve ei tyhjene, vaikka he kuinka puhuisivat. Voit siis tahtomattasi joutua tilanteeseen, jossa sinulle avaudutaan toistuvasti ja jatkuvasti, etkä pääse latautumaan välissä. Toki isosena tai ohjaajana ollessasi tähän pätevät vähän eri säännöt, kuin ystävien ja kaverien kanssa, joiden kesken pitäisi olla jonkinasteinen vuorovaikutteisuus niin, että kumpikin saa ja voi puhua ja tulla kuunnelluksi. Isosena tai ohjaajana tilanne on useammin yksipuolista, jolloin sinä toimit kuuntelijana, muttet voi sitten vastavuoroisesti kuormittaa leiriläistä omilla huolillasi.

Siksi leiriolosuhteissa kuuntelemiseen pätee samat säännöt, kuin sielunhoitoonkin: se ei saa tulla liian intensiiviseksi niin, että keskustelujen takia jäädään pois tai myöhästytään yhteisestä ohjelmasta, se ei saa muodostua terapiasuhteeksi ja se ei saa muodostua sinulle tehtäväksi (tai jopa taakaksi), joka vie sinut liiaksi pois muiden leiriläisten luota. Kuten sielunhoidon/ripin kohdalla oli jo puhetta, sinulla on tietty tilivelvollisuus meihin ohjaajiin, jos/kun keskusteluissa tulee esiin asioita, jotka vaativat meidän puuttumista tai jotka alkavat painaa sinua liikaa.

Tässä, kuten muissakin asioissa leireillä, saat muistaa ja turvata aina siihen tosiasiaan, että sinä olet ”vain” isonen. Se tarkoittaa sitä, että olet todella tärkeällä paikalla ja teet tärkeää työtä, mutta että sinulla ei ole lopullista vastuuta, vaan se on ohjaajilla, joihin saat aina turvautua ja joiden kanssa saat itsekin aina tulla keskustelemaan.

 

Hyvä lähtökohta toisen ihmisen kohtaamiselle on aitous ja läsnäolo.

 • Olenko valmis kuuntelemaan?
 • Olenko valmis kohtaamaan?
 • Olenko valmis kantamaan toisen taakkoja?
 • Olenko valmis vastaamaan, jos sille on tarvetta?

 

Millaisia taitoja hyvä kuuntelija tarvitsee?

 • Aitous = teeskentelemättömyys
 • Keskittyminen kuuntelemaan – muun tekemisen keskeyttäminen
 • Turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen
 • Erilaisuuden hyväksyminen
 • Erilaisten tunteiden hyväksyminen
 • Omien ajatusten, kokemusten ja ratkaisujen kertomisesta pidättäytyminen, kunnes niille on tilaa
 • Luottamuksellisuus

 

Kertauksena: Leireillä on tärkeintä kyky olla läsnä. Et voi ratkaista toisen ongelmia, mutta voit kuunnella ja tarvittaessa myös ohjata eteenpäin aikuisen luokse. Se on korvaamattoman tärkeää!

 

TEHTÄVÄT:

 1. Mitä kuuluu? 🙂
 2. Kerro joku oma mieleen painunut kokemus joko kuuntelemisesta tai kuulluksi tulemisesta. (Huom. muista tässäkin luottamuksellisuus. Ts. älä kerro toisesta liian tarkkoja tietoja/yksityiskohtia, vaan keskity omaan rooliisi/kokemuksiisi ja siihen, mitä haluat niistä kertoa.)
 3. Minkä raamatunkohdan antaisit rohkaisuksi nuorelle, joka miettii seuraavia kysymyksiä? (Vähintään yksi raamatunkohta per kysymys)
  1. Minua pelottaa olla yksin. Pitääkö Jumala minusta huolta?
  2. Tein jotain todella pahaa. Voinko saada anteeksi?
  3. En yhtään tiedä mitä voisin Raamatusta lukea. Haluaisin oppia jotain keskeistä. Mistä kannattaa aloittaa?
  4. Kaipaisin tietoja alkuseurakunnan elämästä. Mistä sitä voisi löytyä?
  5. Haluaisin oppia lisää Jumalan rakkaudesta. Mistä siitä voisi lukea?
 4. Onko rukousaiheita, kysymyksiä, huolia, pohdintoja tai muuta, josta haluaisit jutella?

 

RAAMATUNLUKUOHJELMA:

vko. 9: 1.Kor. 15-16
vko. 10: Gal. 1-2
vko. 11: Gal. 3-4
vko. 12: Gal. 5-6
vko. 13: Kol. 1

 

(Isoskoulutusvuoden aikana luemme myös yhdessä Raamattua. Jokaisessa isko-tehtävässä on kuukauden aikana luettava jakso. Voit itse valita luetko jokaisen viikon tekstit kerralla vai jaatko sen pienemmiksi pätkiksi eri päiville. Tärkeintä on, että luemme yhdessä Raamattua säännöllisesti. Jos herää kysymyksiä teksteihin liittyen, laita viestiä, pohditaan yhdessä!)