Rakkauden kaksoiskäsky

Viikon Sana Kello Ja Pastellivärit

Tänään saamme pysähtyä yhdessä rakkauden kaksoiskäskyn äärelle, joka tiivistää koko Jumalan lain. Käskyn molemmat osat löytyvät Raamatusta niin Vanhasta (esim. 5. Moos. 6:5 ja 3. Moos. 19:18) kuin Uudestakin testamentista, ja evankeliumeissa Jeesus itse opettaa käskyn merkityksestä.

”Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: »Opettaja, mikä on lain suurin käsky?» Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.»” (Matt. 22:34-40, ja kannattaa lukea myös Luuk. 10:25-37)

Meistä jokainen on täällä maan päällä siksi, että Jumala on antanut meille elämän. Sinä olet arvokas, ihan jo siitä syystä, että olet olemassa. Eikä Jumalan työ meissä ja maailmassa loppunut luomiseen, vaan Hän on ilmoittanut meille tahtonsa, jotta voisimme elää yhteydessä Häneen ja tehdä hyvää tässä maailmassa. Tätä on Jumalan rakastaminen sydämestä, sielusta ja mielestä. Että me käännymme Hänen puoleensa niin hyvinä kuin huonoina hetkinä, kuuntelemme Hänen tahtoaan ja olemme toistemme tukena.

Erityisen lohdullista on se, että silloin kun me emme syystä tai toisesta tähän pysty, Jumala ei hylkää meitä. Juuri silloin, kun Jumalan tahdon mukaan toimiminen tuntuu kaikkein vaikeimmalta, kannattaa ehdottomasti kääntyä Hänen puoleensa. ❤️ ”Siinä on rakkaus — ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme.” (1. Joh. 4:10-11)